Bestel ‘Boeren van Amstel’ kleding en steun de Weidevogels

Vrijwel overal in Nederland verdwijnen weidevogels. Dankzij de inspanningen van de Boeren van Amstel hoor je in Amstelland nog de grutto, kievit en tureluur. Dat gaat niet vanzelf. De boeren maaien bijvoorbeeld grote delen van hun land pas na het broedseizoen. Met de zuivel van de Boeren van Amstel kunnen we samen iets extra’s doen voor de vogels en de natuur van Amstelland.

Ook jij kunt je steentje bijdragen want bij ieder kledingstuk wat je besteld met het logo van Boeren van Amstel doneer je automatisch € 2,00 aan de Weidevogels. Bekijk hier het assortiment.

 


Natuurprestatie

Het Amstelland bestaat uit 6 polders en per polder is een poldernatuurplan opgesteld. Deze plannen zijn de basis voor de ontwikkeling van de natuurwinst en de stappen die Boeren van Amstel daarin gaan zetten.

De leden van Boeren van Amstel ontvangen inkomsten als beloning voor het weidevogelbeheer binnen de polder waarin ze gevestigd zijn. De verdeling van deze beloning vindt plaats op basis van een puntensysteem. Hierbij wordt gewogen wat de effectiviteit is van het type maatregel per oppervlak en het percentage beheer in relatie tot het gehele bedrijf, waarbij ook wordt gekeken naar de ligging in de polder. De stappen die de boeren per jaar kunnen nemen, worden benoemd in de poldernatuurplannen. Agrarische Natuurvereniging De Amstel bewaakt de realisatie en de monitoring van de resultaten van de maatregelen.

 

Het reservaat

In het hart van de Ronde Hoep is 180 ha. weiland in bezit van Landschap Noord-Holland. In nauw overleg met deze organisatie beheren de Boeren van Amstel deze percelen op zo’n wijze dat de omstandigheden voor de weidevogels optimaal worden. Een groot deel van het reservaat wordt pas na 8 of 15 juni gemaaid, tenzij er nog kuikens lopen, dan wordt er gewacht natuurlijk. Om voldoende afwisseling in het grasbeheer te krijgen worden ook percelen beweid tot 8 mei, waarna de dieren de wei uitgaan en er ideaal gras voor de gruttokuikens kan groeien. Andere percelen worden extensief beweid, er lopen dan zo weinig koeien dat er voldoende gras blijft staan om de kuikens een schuilplaats te bieden.

 

De Rijke Weidevogelboulevard

De Rijke Weidevogelboulevard aan de Middenweg in de Bovenkerkerpolder in gemeente Amstelveen is 16 mei officieel geopend. De boulevard heeft als doel om uitleg te geven aan recreanten en passanten over wat er allemaal komt kijken bij het goed beheren van een weidevogelgebied, wat de lokale agrariërs hier voor doen (en laten) en hoe de boulevard nauw verweven is met de Boeren van Amstel, de nieuwe melkfabriek in Ouderkerk aan de Amstel.

 


Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland werkt samen met Boeren van Amstel omdat het Amstelland een van de weidevogelkerngebieden is waar Vogelbescherming op inzet.

Omdat het Amstelland een belangrijk weidevogelleefgebied is en het onzeker is of het agrarisch natuurbeheer in de toekomst zal blijven bestaan, zijn ze samen met de boeren uit het gebied op zoek gegaan naar een alternatief verdienmodel, waarbij ook rekening wordt gehouden met de weidevogels en zo is Boeren van Amstel ontstaan.

Het logo van Vogelbescherming verschijnt op hun melkpakken omdat ze zo kenbaar willen maken dat deze producten weidevogelvriendelijk zijn. Dit uit zich in het veld door kruidenrijk gras, vernatting van de weilanden en aangepast mest en maaibeheer.

www.boerenvanamstel.nl